Jaká je naše motivace


Naší motivací a tím, co nás pohání, je nejen chuť zažívat dobrodružství, ale také předávat dál to, co jsme na rytířském táboře sami dostali. Je to pro nás všechny srdeční záležitost a chceme předávat dál a dělat radost sobě a především druhým. Jsou totiž zážitky, na které se nezapomíná, a my je máme právě z těchto táborů.

 

Historie rytířských ležení

I. Královská rada, jež rytířskými leženími proslula, vznikla kol pána Benna z Reichensteinu. Dala vzniknout řadě z ležení. Zprávy o konání ležení mezi lidem říkaly se ústa od úst. Listy povolávací jinoši a panny netrpělivě vyhlíželi, a v nejednom ustrnulo se nitro, zda poslové list povolávací doručí.

Kročeje členů II. Královské rady poprvé potkaly se ve tvrzi haukovické L.P.2008. To panna Miloslava z Haukovic a pán Jindřich z Dubicka po poslech svolali hrstku svých přátel, by vytvořili spolek udatných mužů a bohabojných žen. Osmero lidí ve společenství, ve kterém by nechyběl um k vedení potřebný. Základ tvořen veterány, kteří odkaz regenta Benna ctili.

III. Královská rada své konání započala L.P. 2017. Rytířská ležení znovu obnovit již dlouhá léta v srdci choval Daniel ze Šternberka. I vyslal posly s přátelským pozdravením, kdež sdělil svou touhu a navracejíc se poslové dobré zprávy nesly. Nelehké nástrahy a obtíže nás však téměř přemohly, nic jsme se nezalekli a pod Kristův kříž vše uložili by ke zdárnému konci vše dopadlo. Tak stalo se.


Léta minulá

První rok II. Královské rady vydali jsme se do hvozdů kol zříceného hradu Hoštejn. Překonali jsme nejednu překážku na cestě odkazu Arminova a zbroj jeho shromáždili, aby osvobozen býti mohl. Již zde pracovali umělci na obrazech z ležení .

Druhého roku, léta páně 2009, rozbili jsme ležení v údolí, jež sýčků plno bývá. Neváhali jsme položiti oběť nejvyšší za našeho velitele a vypravili jsme se na dalekou cestu. Za stopou zrádců jsme se hnali a před soud královský zrádce předvedli. I zde se dochovaly obrazy z ležení .

Třetí rok půtkám křižáckým věnován byl. Na jedné straně saracéni, na druhé křižáci. Jedni brání, druzí útočí. Léto plné bitev to bylo a nejeden z bojovníků vyznamenán byl. Cesty dlouhé nejedno zranění viděly, avšak cíle dosáhla vojska obě. Jeruzalém nepadnul. Umělci vytvořili i zde mnoho obrazů z ležení .

Počtvrté, L.P. 2011, nás ukryl samotný velmistr templářský do tajné komendy Mezi mlýny . Hnaní tmou, psanci před zákony, však úkoly jsme věrně plnili a poklad nesmírné ceny do zajetí nepadnul. O slavné vítězné bitvě dodnes se ódy u ohňů pějí. Mnoho obrazů z ležení bylo dochováno.

Páté ležení rozkládalo se na břehu Středozemního moře u přístavu Haifa a za odkazem relikvie z Kristova kříže udály se bitvy na moři i na pevnině. Pět let pod velením regenta Jindřicha z Dubicka, jakožto Pavoučka proslulého.

Pošesté pak za odkazem druidským proti Catharům taktéž pozdvihli jsme štíty a vybojovali veliké vítězství. To psal se rok 2013 a regentka Miloslava z Haukovic pevně vedla družinu svou, i mnoho obrazů z ležení se dochovalo.

První rok třetího věku blízko královských vojsk ležení jsme rozbili bychom královy rozkazy mohli plnit. Nuceni hordám Maurů čelit, víru svou jsme ubránili a zrádce jenž smrt velitele zavinil, před spravedlivý soud jsme dopravili. To psal se rok 2017 a regent Daniel započal třetí věk. V ležení pořídili umělci spoustu památných obrazů.

Druhý rok pod vedením regenta Daniela čekala družiníky pomoc králi Přemyslu Otakaru II. před hordou valících se Kumánů. Tři desítky udatných rytířů a šlechetných dam v ležení Kamenný Val úspěšně pomohli Zdeslavovi při bránění Olomouce. Šikovní umělci ve svých truhlách přivezli mnoho obrazů z ležení i závěrečné pohyblivé iluminace

Potřetí v řadě vedl svoji družinu regent Daniel v malebném podhůří Jeseníku, kde jsme po boku Godfrieda de Besieres čelili nástrahám všemožným v rytířském ležení Temná bystřina . I třetí rok třetího věku dovezli umělci mnoho obrazů z ležení i závěrečné pohyblivé iluminace

Čtvrtý rok třetího věku se roku MMXX udál v rytířském ležení Planina Ticha, kde sporů mezi Guillaumem le Maréchal a Thomasem de Lusignan nebylo málo. Po sedmi dnech v ležení blízko Malého Hradiska a všech střetech a zradách jsme je mohli přivítat na závěrečném turnaji, při kterém se rozhodlo, na čí straně je pravda. Kronikáři nezaháleli a všem statečným vytvořili pohyblivé iluminace, stejně tak jako obrazy z ležení.

Mezi Kříži MMXXI leželo páté ležení třetího věku rytířské tábora, kde jsme Rudolfusovy kroky následovali a záhady v kláštěře rozkrývali. Spoustu dní trvalo, než jsme cestu z kláštěra našli a odhalili ta nejstarší tajemství jeho obyvatelů. Kronikáři však nezaháleli a všem statečným vytvořili celé album iluminací .

Křivá stezka MMXXII se v duchu královském nesla, útrapy a nástrahy jež jsme s královnou Eliškou Rejčkou prožívali, pak ona sama se svým doprovodem naše ležení pro tajné setkání s pány využila a k odhalení najatého vraha a jeho potrestání zde došlo. Ani na tomto ležení kronikáři nezaháleli.

Pod praporem MMXXIII v slávě kříže a meče, udatní rytíři kráčeli v předvoji křesťanského vojska, aby osvobodili svatá místa z rukou nevěřících Saracénů. Po nesčetných útrapách a hrdinných bitvách stanuli před hradbami Jeruzaléma, odhodláni získat vítězství nebo najít věčný pokoj v rukách Božích. Kronikáři nelenili a připravili obrazy z ležení.

Chceš kontaktovat Královskou radu přímo?
Níže si vyber kontakt přímo na regenta Víta nebo využij výhod elektronické pošty.

Vít ze Šternberka, 605 186 694