Rytířské ležení 2019

Jaká je naše motivace


Naší motivací a tím, co nás pohání, je nejen chuť zažívat dobrodružství, ale také předávat dál to, co jsme na rytířském táboře sami dostali. Je to pro nás všechny srdeční záležitost a chceme předávat dál a dělat radost sobě a především druhým. Jsou totiž zážitky, na které se nezapomíná, a my je máme právě z těchto táborů.

Historie rytířských ležení

I. Královská rada, jež rytířskými leženími proslula, vznikla kol pána Benna z Reichensteinu. Dala vzniknout řadě z ležení. Zprávy o konání ležení mezi lidem říkaly se ústa od úst. Listy povolávací jinoši a panny netrpělivě vyhlíželi, a v nejednom ustrnulo se nitro, zda poslové list povolávací doručí.

Kročeje členů II. Královské rady poprvé potkaly se ve tvrzi haukovické L.P.2008. To panna Miloslava z Haukovic a pán Jindřich z Dubicka po poslech svolali hrstku svých přátel, by vytvořili spolek udatných mužů a bohabojných žen. Osmero lidí ve společenství, ve kterém by nechyběl um k vedení potřebný. Základ tvořen veterány, kteří odkaz regenta Benna ctili.

III. Královská rada své konání započala L.P. 2017. Rytířská ležení znovu obnovit již dlouhá léta v srdci choval Daniel ze Šternberka. I vyslal posly s přátelským pozdravením, kdež sdělil svou touhu a navracejíc se poslové dobré zprávy nesly. Nelehké nástrahy a obtíže nás však téměř přemohli, nic jsme se nezalekli a pod Kristův kříž vše uložili by ke zdárnému konci vše dopadlo. Tak stalo se.


Léta minulá

První rok vydali jsme se do hvozdů kol zříceného hradu Hoštejn. Překonali jsme nejednu překážku na cestě odkazu Arminova a zbroj jeho shromáždili, aby osvobozen býti mohl.

Druhého roku, léta páně 2009, rozbili jsme ležení v údolí, jež sýčků plno bývá. Neváhali jsme položiti oběť nejvyšší za našeho velitele a vypravili jsme se na dalekou cestu. Za stopou zrádců jsme se hnali a před soud královský zrádce předvedli.

Třetí rok půtkám křižáckým věnován byl. Na jedné straně saracéni, na druhé křižáci. Jedni brání, druzí útočí. Léto plné bitev to bylo a nejeden z bojovníků vyznamenán byl. Cesty dlouhé nejedno zranění viděly, avšak cíle dosáhla vojska obě. Jeruzalém nepadnul.

Počtvrté, L.P. 2011, nás ukryl samotný velmistr templářský do tajné komendy Mezi mlýny. Hnaní tmou, psanci před zákony, však úkoly jsme věrně plnili a poklad nesmírné ceny do zajetí nepadnul. O slavné vítězné bitvě dodnes se ódy u ohňů pějí.

Páté ležení rozkládalo se na břehu Středozemního moře u přístavu Haifa a za odkazem relikvie z Kristova kříže udály se bitvy na moři i na pevnině. Pět let pod velením regenta Jindřicha z Dubicka, jakožto Pavoučka proslulého.

Pošesté pak za odkazem druidským proti Catharům taktéž pozdvihli jsme štíty a vybojovali veliké vítězství. To psal se rok 2013 a regentka Miloslava z Haukovic jistě vedla družinu svou.

První rok třetího věku blízko královských vojsk ležení jsme rozbili bychom královy rozkazy mohli plnit. Nuceni hordám Maurů čelit, víru svou jsme ubránili a zrádce jenž smrt velitele zavinil, před spravedlivý soud jsme dopravili. To psal se rok 2017 a regent Daniel započal třetí věk. V ležení pořídili umělci spoustu památných obrazů.

Druhý rok pod vedením regenta Daniela čekala družiníky pomoc králi Přemyslu Otakaru II. před hordou valících se Kumánů. Tři desítky udatných rytířů a šlechetných dam v ležení Kamenný Val úspěšně pomohli Zdeslavovi při bránění Olomouce. Šikovní umělci ve svých truhlách přivezli mnoho obrazů z ležení i závěrečné pohyblivé iluminace

Chceš kontaktovat Královskou radu přímo?
Níže si vyber kontakt přímo na regenta Daniela nebo využij výhod elektronické pošty.

Daniel ze Šternberka, 739 918 966